ศิลปะความตายสู่ความหมายชีวิต Living Art of Dying

Share:

วันนี้ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณภาพ มาร่วมอบรมในหัวข้อ “ศิลปะความตาย สู่ความหมายชีวิต -LIVING ART OF DYING” จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบความตายเพื่อพบความหมายของการมีชีวิตจัดโดยชีวามิตรทีม กระบวนกรได้รับเกียรติจากคุณวรรณา จารุสมบูรณ์(สุ้ย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมากว่า 10 ปี ร่วมกับ คุณหมอพรเลิศฉัตรแก้วแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้ายมาร่วมให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการดูแลผู้ป่วย

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีสู่ความตายอันสงบสำหรับตนเองและคนที่รัก มาร่วม เรียนรู้การเขียน Living Will หรือหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต การดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจ ของผู้ป่วยระยะท้าย การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ เรียนรู้พูดคุยเพื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้าอย่างเป็นมิตร การยอมรับตนเองและ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ที่บ้านแม่นก หมู่บ้านนวธานี กทม. วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด