อบรมการวางแผนช่วงชีวิตระยะท้าย ที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว

Share:

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับการติดต่อจากคุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ให้จัดอบรม Living Beautifully & Leaving Beautifully  การวางแผนชีวิตระยะท้ายที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว ในวันคล้ายวันเกิดของตนเอง คือวันที่ 6 ตุลาคม 2561 

นับเนื่องจากคุณจิรวัฒน์ ได้เข้าอบรมคอร์สของชีวามิตรฯ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไป แล้วเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับตนเอง และมองเห็นว่าองค์ความรู้นี้ ควรที่จะเผยแพร่ออกไปให้ได้มากที่สุด  จึงคิดให้ของขวัญกับบุคคลที่รัก คือเพื่อนและครอบครัว เพื่อที่จะนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม  นับเป็นการให้ของขวัญที่มีคุณค่า และคุณประโยชน์อย่างแท้จริง ในวันคล้ายวันเกิดครั้งนี้

ในการอบรมครั้งนี้ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ให้เกียรติเป็นวิทยากร

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด