อบรม วิถีสู่ความตายอย่างสงบ (บ้านน้ำสาน)

Share:

การอบรม วิถีสู่ความตายอย่างสงบ (บ้านน้ำสาน)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความตาย เพื่อพบความหมายของการมีชีวิต

วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บ้านน้ำสาน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จัดโดย บ.ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิถีสู่ความตายอันสงบสำหรับตนเองและคนรัก 

ร่วมเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การยอมรับตนเองและดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การพูดคุยวางแผนสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผ่านการเขียน Living Will 

>> วิทยากร

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ (วิทยากรหลัก)

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิม-วิภาส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อํานวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรด้านกฎหมาย)

วิทยากรด้านการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างติดต่อ)

>> ทีมกระบวนกร
– คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ (สุ้ย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเผชิญความตายอย่างสงบมากว่า 10 ปี
– คุณนิติศักดิ์ โตนิติ (หนุ่ม) และคุณเกด สถาบันปัญญาปิติ

>> กิจกรรมในระหว่างกระบวนการอบรม
– แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรและกระบวนกร
– กิจกรรมบทบาทสมมุติ
– ทำงานศิลปะเพื่อรู้จักตนเอง
– กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล
– ฟังธรรมและภาวนา
– ตอบ-ตอบข้อสงสัยการดูแลผู้ป่วยในมิติร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

>> ค่าใช้จ่ายการอบรม 
ค่าอบรมและค่าที่พัก คนละ 15,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน

>> การสมัคร
กรุณาโอนเงินจำนวน 15,000 บาท 
ที่บัญชีออมทรัพย์ “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน 
เลขบัญชี 021-8-86927-0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
ID Line : cheevamitr
email : Cheevamitr@gmail.com
ทางทีมงานจะตอบกลับ และส่งรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครให้ท่านในลำดับต่อไป
สอบถามรายละเอียด : 0898163116 (คุณปุ้ย)

หมายเหตุ
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ส่วนหนึ่งของรายได้จากการอบรม จะนำไปสมทบค่าเข้าร่วมอบรมของของผู้ป่วยระยะท้ายที่มีรายได้น้อยและพระสงฆ์
ที่พัก สามารถพักได้ห้องละ 2 ท่าน

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด