อบรม อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข จ.เชียงใหม่

Share:

24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชีวามิตรได้เดินทางไปจัดอบรม “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” ให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดจังหวัดเชียงใหม่

งานนี้มีผู้ให้ความสนใจมาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย ครูโยคะ นักสื่อสารท้องถิ่น นักเขียน ศิลปิน และอาสาสมัคร

งานนี้นอกจาก ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายและการดูแลร่างกาย คุณสุรีย์ ลี้มงคล ที่แนะนำการทำ Living Will และการดูแลล่วงหน้า ชีวามิตรยังได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช จากโรงพยาบาลแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ มาให้ความรู้เรื่องฮอสพิซแคร์ และแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในฮอสพิซด้วยค่ะ

ชีวามิตรขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ช่วยกันสร้างความตระหนักเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายในสังคมไทยค่ะ

ชมรมภาพกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/Cheevamitr/photos/?tab=album&album_id=540736769658234

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด