อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างสงบ จ.นครปฐม

Share:

ชีวามิตร วิสาหกิตเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคองและคุณภาพชีวิตระยะท้าย สำหรับ Influencer จ.นครปฐม วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ร้านสะพานโยง อ.เมือง จ.นครปฐม

อ่านบทเรียนจากการอบรมได้ที่
http://www.cheevamitr.com/blog/34

และชมภาพกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/Cheevamitr/photos/?tab=album&album_id=560804800984764

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด