เสวนา “สัญญาณเตือน…จากร่างกาย” เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดย “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Share:

เสวนา  “สัญญาณเตือน…จากร่างกาย” เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดย “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อคุณภาพชีวิตสูงวัยที่ดี เป็นเจ้าภาพมอบหมายให้ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดงานเสวนาดี ๆ “สัญญาณเตือน…จากร่างกาย” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มีผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 500 คน

ในการเสวนา นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ การเข้าใจภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย กระบวนการชรา การจัดการความเครียดและเทคนิคการบริหารอารมณ์

และนาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ วิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและกระบวนการจัดการความเจ็บปวด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.ชลบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้ ทางเลือกในการรับการรักษาด้านการแพทย์เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล กระบวนการจัดการความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ การวางแผนระยะยาวด้วยวิธีการรักษาแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย รวมทั้งเทคนิคบรรเทาอาการปวดด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตระยะท้ายที่มีคุณภาพ สามารถจากไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ สงบและมีความสุข

โดยมี คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาและร่วมบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดูแลคุณแม่ที่ป่วยระยะท้ายด้วยการดูแลแบบประคับประคอง

ภายในงานเสวนา ชีวามิตรฯ ได้จัดบูธให้ความรู้ แนะนำและให้คำปรึกษาเรื่อง พินัยกรรมชีวิต (Living Will) การแสดงเจตจำนงความปรารถนาในการเลือกวิธีรักษาระยะท้ายของชีวิตไว้ล่วงหน้า เพื่อให้แพทย์สามารถแนะนำการดูแลที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยในช่วงชีวิตระยะท้าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเสวนาอย่างมาก

สำหรับองค์กรธุรกิจและภาคเอกชนที่สนใจเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม เสวนา ให้ความรู้เพื่อการเตรียมตัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” ให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น หรือพนักงานขององค์กร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดอบรม บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทรศัพท์ 08-4095-5564

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด