เสียงสะท้อนจากผู้ชมวีดีโอชุด วิชาชีวิต

Share:

วิชาชีวิตคือชุดวีดีโอที่ทางชีวิตมิตรจัดทำขึ้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของความตาย ให้คนเป็นได้รับรู้ ผ่าน Facebook Live โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ และ Influencer หลากหลายมุมมอง ชมได้ที่ https://www.cheevamitr.com/playlists/3

นี่คือส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากผู้ชมวีดีโอวิชาชีวิตบางท่านที่มาร่วมงาน Last Life Lesson เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

Q : เนื้อหาวิชาชีวิตส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   สนใจวีดีทัศน์ของนายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ วิดีทัศน์นั้นเป็นองค์ความรู้สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาตมาได้ใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่วัด ได้มุมมองใหม่ๆ และนำไปใช้เป็นข้ออบรมบุคคลากรภายในวัด

พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาดโมวัดป่ากรรมฐาน (ธ) ศุนย์พุทธวิถีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เขต 9

Q : เนื้อหาส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   แรกเริ่มนะคะ สนใจเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยเป็นสโตค เราไม่อยากให้แม่ทรมานแต่พอได้ดูเราก็เริ่มเข้าใจถึงประโยชน์และคิดว่า ถ้าเราจัดสรรความตายให้ลงตัวก็จะไม่เป็นภาระของคนรุ่นหลัง ทั้งเรื่องบ้านช่องและทรัพย์สินอื่นๆ ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะ

คุณณัฐภัณฑ์ สดศรีชัย

Q : เนื้อหาส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   พอได้ฟังได้ดูวีดิโอแล้ว มันได้ทบทวน ใครครวญเรื่องของชีวิตและความตายครับ อืมม์ คนที่ได้เอาไปใช้ก็คือตัวเราเองครับ

คุณภิญโญ ศรีวีระชัย

Q : เนื้อหาส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   เป็นวีดิโอที่จุดประกายให้คิดถึงช่วงชีวิตสุดท้ายค่ะ ที่สำคัญคือการได้ปรับใช้เอามาประยุกต์กับคุณแม่ พอได้รู้จักเรื่องเหล่านี้ทำให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าความตายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้อยู่แล้ว

คุณนัฐติกาญจน์ วงษ์โสพนากุล

คุณสุนีย์ มหาชัยราชัน

Q : เนื้อหาส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   ประทับใจข้อมูลในวีดิโอค่ะ มันทำให้เราได้ปรับ mind set ใหม่ๆ เกี่ยวกับความตายไม่ใช่เฉพาะกับตัวเรานะคะ แต่ยังรวมถึงคนที่เรารักด้วย

คุณวาสนา ใจดี

Q : เนื้อหาส่วนใดเป็นประโยชน์และเอาไปใช้กับใครบ้าง

A :   ตอนที่คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง ไม่มีใครในบ้านรู้จักการรักษาแบบประคับประคองเลย เราก็เริ่มหาข้อมูลนะ เราคุยกับน้องชายแต่ น้องชายไม่เปิดรับจนกระทั่งเรามาเจอที่อเดย์เผยแพร่นี่แหละค่ะ เราก็เลยส่งไปให้น้องดูจากนั้นน้องก็เข้าใจ

ค่ะ มันเลยเป็นประโยชน์กับเราตรงที่ได้ข้อมูลใหม่ๆ ได้เพิ่มทางเลือกให้แม่ แล้วก็ทำให้คนในครอบครัวเข้าใจด้วย

คุณอุษณีย์ อุตราภิรมย์สุข

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด