Exclusive Talk สนทนา”วิชาชีวิต”

Share:

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กิจกรรม Exclusive Talk สนทนา “วิชาชีวิต” ที่จัดขึ้นในช่วงบ่าย ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำให้ทุกคน ‘เต็มอิ่ม’ กับข้อมูลของวิทยากร
เห็นได้ชัดว่าผู้เข้าอบรมทั้งห้องกาย ห้องใจ และห้องกฎหมาย ไม่อยากให้ถึงเวลาจบกันเลย
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สมัครเข้ามา และขออภัยสำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ อันเนื่องมาจากจำนวนที่รับนั้นจำกัด

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด