การทำการุณยฆาตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

“การทำการุณยฆาตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ผมเชื่อว่าถ้าเราดูแลเขาดีพอ คนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตและก็จะสามารถอยู่ต่อไปได้ดีมากขึ้น ถ้ามีใครร้องขอให้ช่วยทำให้เขาเสียชีวิตเร็วขึ้น อาจจะต้องกลับมามองว่าเราจะช่วยทำยังไงให้เขาทุกข์ทรมานน้อยลงในเรื่องต่างๆ” – รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ – รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : “วิชาชีวิต” บทที่ 1 “ตายศาสตร์ ศาสตร์ตายดี” https://www.facebook.com/Cheevamitr/photos/a.390677551330824/794767690921806/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr