การนิ่งเงียบถือเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร

“การนิ่งเงียบถือเป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร สามารถเข้าถึงจิตใจที่บอบช้ำ ที่บางครั้งไม่อาจเอ่ยออกมาเป็นคำพูด” ดุจดาว วัฒนปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดจิตด้วยการเคลื่อนไหว

ที่มา : https://www.posttoday.com/ent/celeb/418246