การเตรียมตัวสั่งเสียด้านสุขภาพคงไม่พอ

“…ในฐานะที่อยู่ในแวดวงการเงิน จะขอย้ำว่า การเตรียมตัวสั่งเสียก่อนจากลา แค่ด้านสุขภาพคงไม่พอ ต้องคำนึงถึงทุกภาระใด ๆ ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หนี้สิน สังคมแวดล้อม ต้องดูให้ครบถ้วน เคยพบว่าหลายครอบครัวจะประสบความลำบากมาก บางครั้งพี่น้องทะเลาะกันเองถึงขั้นฟ้องร้อง…” -คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม- กรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

ที่มา : งานเสวนา “คำสั่งเสียก่อนจากลา” 2 ธ.ค. 59