คนป่วยที่มีความสุขคือคนที่มีครอบครัวแข็งแรง

“คนป่วยที่มีความสุข คือคนที่มีครอบครัวแข็งแรง ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบ่งหน้าที่กันทำ มีจุดศูนย์รวมเดียวกันคือผู้ป่วย” พ่อตุลย์ เพจ แม่นุ่น

ที่มา : “วิชาชีวิต LIVE” Lesson 6 – เตรียมลาจาก ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/Cheevamitr/videos/401522063757641/