ความตายคือการที่เรากลับสู่ความปกติธรรมชาติที่สุด

“…ผมวางแผนคร่าว ๆ ของชีวิตช่วงสุดท้ายไว้ว่า จะไปใช้ชีวิตที่ปกติธรรมดาธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และที่สำคัญคืออยู่กับเพื่อน ๆ กัลยาณมิตร ส่วนการตายดีของผมนั้นหมายถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ที่ตอนก่อนตายนั้นใกล้เคียงกับสภาวะปกติธรรมดาธรรมชาติมากที่สุด เพราะความตายคือการที่เรากลับคืนสู่ความปกติธรรมชาติที่สุด… ชีวิตประกอบด้วยการเกิด การดำรงอยู่ ความเสื่อม การตายดับไป เมื่อจิตวิญญาณมนุษย์เริ่มกระตุ้นเร้าว่า “ฉันคือใคร” เราจะค้นหาความหมายของชีวิตและก่อนที่เราจะหาความหมายชีวิตได้ เราจำเป็ต้องเห็นภาพรวมของชีวิตเราก่อน นั่นคือความตาย ถ้าเรายังไม่พิจารณาถึงความตาย นั่นหมายถึงเรายังไม่รู้จักชีวิตขอเงรา นั่นคือเรายังไม่รู้จักตัวเอง แล้วเมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง นั่นคือเรายังหาจุดสงบของเราไม่มีทางเจอเลยสักด้านเดียว แต่ถ้าเรารู้จักตัวเอง เราจะรู้จักความสงบที่จะหยุดตั้งคำถาม นั่นคือการปล่อยวางลงได้ในทุก ๆ ด้าน…” อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ประธานมูลนิธิสหธรรมิกชน