ความตายจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้

​”…’ความตาย’ ยังงัยป้าใกล้แล้ว 78 นี่ มันจะมาเมื่อไรเราก็ไม่รู้ โชคดีแค่ไหนที่อยู่มาได้ถึงแค่นี้ เพราะฉะนั้นเผชิญมันเสียเลยดีไหม ว่ามันคืออะไร ก็ศึกษา​มัน พร้อมกันนั้นดูในใจเราด้วยว่าเราต้องการตายอย่างไร เราอยากตายอย่างไรคนอื่นก็ต้องการจะตายอย่างนั้น ตายอย่างไม่มีห่วง ไม่กังวล ไม่เจ็บปวด…”​​คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งและหนึ่งในคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด