ความปรารถนาดีบางทีมันก็สร้างความทุกข์อีกเหมือนกัน

“ความปรารถนาดีบางทีมันก็สร้างความทุกข์อีกเหมือนกัน เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับเรา แต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย มันกลายเป็นการยัดเยียด เราต้องมีทักษะในการสังเกตและใช้การสื่อสาร” – คุณอรทัย ชะฟู – จิตอาสาดูแลผู้ป่วย

ที่มา : “วิชาชีวิต บทพิเศษ Live 6 เตรียมลาจาก” https://www.facebook.com/Cheevamitr/photos/a.390677551330824/806761979722377/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr