ความหวังคือสิ่งที่ช่วยชูใจให้คนไข้มีพลังต่อไปได้

“…ความหวังคือสิ่งที่ช่วยชูใจให้คนไข้มีพลังไปต่อได้ แต่เราต้องให้ความหวังที่ถูกต้อง ความหวังที่เป็นไปได้ ซึ่งในโรคโรคนึงที่มีหลายระยะ ความหวังของแต่ละระยะโรคก็จะแตกต่างกัน เป้าหมายจะถูกปรับเปลี่ยนไป แต่ถ้าความหวังไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงกับระยะของโรค อันนี้จะทำให้เกิดความผิดหวังและทุกข์ทรมาน…” รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ที่มา : “วิชาชีวิต LIVE” Lesson 1 – เตรียมใจ ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/Cheevamitr/videos/282383195774811/