ถ้าร่างกายยังไม่ป่วย ดูแลให้ดี

“ถ้าร่างกายยังไม่ป่วย ดูแลให้ดี เพราะวันหนึ่งก็ต้องป่วย เมื่อป่วยต้องสู้ให้หาย พอถึงจุดหนึ่งมันไม่หายก็ต้องสู้ให้ตายดี นี่แหละ Living Will” – ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส – ที่ปรึกษาศูนย์กฏหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

ที่มา : http://www.esquire.co.th/what-i-have-learned/What-I-ve-Learned-Feb19-Sawang/1487