ถ้าเราเจริญสติอยู่เสมอจะไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อน

ถ้าเราเจริญมรณสติอยู่เสมอ จะไม่มีคำว่า เดี๋ยวก่อน จะมีแต่ เดี๋ยวนี้ – พระไพศาล วิสาโล