ทั้งทีมแพทย์ผู้ดูแลและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

“ทั้งทีมแพทย์ ผู้ดูแล และผู้ป่วยระยะท้าย เป็นเยื่อใยทางสว่างที่พึงมีให้แก่กัน เป็นความผูกพันในทางดี ในการเดินทางครั้งสุดท้าย” ดังตฤณ

ที่มา : “วิชาชีวิต LIVE” Lesson 2 – เตรียมพูด ชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/dungtrin/videos/774502522922436/UzpfSTM4Njk1MzI1NTAzNjU4Nzo3Njg1NTcwNTM1NDI4NzA/