ทุกคนอยากเลือกตายโดยไม่เจ็บปวด

ทุกคนอยากเลือกให้ตายโดยที่ไม่เจ็บปวด และไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจ แต่ถ้าเราไม่เตรียมการคนข้างหลังก็จะ “ช็อค” ว่า ยังไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้เลย ก็จะยื้อเต็มที่ ทำเต็มที่ ใส่ท่อหายใจ ใส่ท่ออาหาร เจ็บปวดมาก บางรายหมดเงินเป็นล้าน การเตรียมไว้มีประโยชน์ทั้ง ตัวผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเศรษฐกิจ การเงิน ซึ่งคนยังไม่ค่อยเข้าใจ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์