บางทีก็เป็นความเห็นแก่ตัวของเรานะ

“…บางทีก็เป็นความเห็นแก่ตัวของเรานะ เราพยายามยื้อคนที่ป่วยหนักๆไม่ให้ตายเนี่ย เรากลัวความพลัดพราก ถ้าเราเมตตาสงสารเขาบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาตายนะ ตามธรรมชาตินี้ดีที่สุดเลย ไปปั๊มพ์มากๆทรมานมาก เหนื่อย เหนื่อยทุกฝ่าย เราก็ลุ้นไม่ให้เขาตาย สุดท้ายก็ตาย…” หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ที่มา : เมื่อต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก หลวงพ่อปราโมทย์ : ธรรมะ คือ ธรรมดา http://www.dhammada.net/2011/09/18/11356/