ผู้ป่วยในระยะท้าย ถ้ากินอาหารไม่ได้ตามวิถีธรรมชาติแล้ว

“…ผู้ป่วยในระยะท้าย ถ้ากินอาหารไม่ได้ตามวิถีธรรมชาติแล้ว เราก็ไม่ต้องให้อาหาร เพราะในร่างกายเขาจะสลายพลังงานที่มีอยู่ ได้สารเคมี ได้คีโตน และสารอีกมากมาย ซึ่งสารพวกนี้จะช่วยกดการรับรู้ และมีฤทธิ์แก้ปวด ในเรื่องการฟอกเลือด ถ้าเราประเมินแล้วว่าผู้ป่วยคนนี้อยู่ในระยะท้ายจริง ๆ ไม่สามารถฟื้นกลับคืนมามีคุณภาพชีวิตได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื้อด้วยการฟอกเลือด เพราะถ้าไม่ฟอกเลือดสารเคมีอย่างยูเรีย แอมโมเนีย สารเสียต่าง ๆ มันจะคั่งสะสมในร่างกาย จะทำให้เคลิ้ม ง่วง มีฤทธิ์แก้ปวด ผู้ป่วยก็จะทรมานน้อยลง…” – นาวาเอก นายแพทย์ พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ – วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=u8FPSOCqOXk