เงินร้อยล้านพันล้านที่คุณมีมันไม่มีความหมายเลย

“เงินร้อยล้านพันล้านที่คุณมี มันไม่มีความหมายเลย เมื่อระยะสุดท้ายของชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน คุณไม่มีเงินเลยซักบาท แต่ในช่วงความเจ็บป่วยสุดท้าย คุณละวางความโกรธเกลียด ความทรมานได้ ..มันมีค่ากว่าเยอะ..” พระไพศาล วิสาโล