เมื่ออายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงขึ้น

“…เมื่ออายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูงขึ้น เราจะอยู่กันอย่างไร ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ขายอยู่ อาจจะไม่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ดีพอ เราอาจจะต้องวางแผนเฉพาะ สำหรับตัวเองให้รัดกุม ถ้าผู้ป่วยเองได้วางแผนไว้ดี ลูกหลานก็จะสบาย ทำไปพร้อมกันตั้งแต่วันนี้ ความเจ็บป่วยและความตายมันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียว แต่เป็นเรื่องของลูกหลานเราด้วย…” คุณพีระพัฒน์ เหรียญประยูร Head of Wealth Planning กลุ่มงานไพรเวตแบงกิ้ง ธนาคารกสิกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการวางแผนการเงิน

ที่มา : https://adaybulletin.com/talk-conversation-the-last-life-lesson-08-peerapat-reanprayoon?fbclid=IwAR069hxLhnCQp3maq24_rYlI1bfhoUpVxR3rpkWWvtYELHHjfxcAuW3lflc