เราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนเขาค้างคาอะไรไหม

“เราก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนเขาค้างคาอะไรไหม แต่การกลับมาอยู่กับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้า ถือว่าสำคัญมากเพราะบางทีก็มีเหตุปัจจัยที่ไม่เอื้อให้เขาสามารถทำได้สิ่งต่างๆได้ทั้งหมด สิ่งที่เราจะช่วยได้มากที่สุดไม่ให้ผู้ป่วยค้างคาใจคือการให้เขากลับมาอยู่กับลมหายใจ อยู่กับปัจจุบันและอยู่กับการรับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้า” – คุณอรทัย ชะฟู – จิตอาสาดูแลผู้ป่วย

ที่มา : “วิชาชีวิต” บทที่ 2: Spiritual – จิตวิญญาณ https://www.facebook.com/Cheevamitr/photos/a.390677551330824/798641117201130/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr