โรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงอายุ

“…โรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงอายุนั้นเกี่ยวข้องกับการเสื่อมถอยของสมรรถภาพสมองอันเป็นผลจากความชรา ทำให้สมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาฝ่อตามวัย นอกจากนี้ยังพบว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการรักษา เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม หรือเป็นอาการนำก่อนที่จะมีอาการสมองเสื่อมชัดเจนในเวลาต่อมา ทุกครั้งที่เราเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่า ‘คอร์ติซอล’ ออกมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายพร้อมจะมีพลังในการต่อสู้กับปัญหา แต่ถ้าหากความเครียดนั้นอยู่ยาวนาน ฮอร์โมนความเครียดนี้จะเป็นพิษ ทำให้เซลล์ประสาทสมองตาย โดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความจำที่เรียกว่า ‘ฮิปโปแคมพัส’ มีผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องก็จะมีขนาดของ ‘ฮิปโปแคมพัส’ ฝ่อมากกว่าปกติ และนี่อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โรคซึมเศร้าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมในภายหลัง…” ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา : บทความ “โรคซึมเศร้า” ภัยเงียบคุกคามสมอง โดย https://www.posttoday.com/life/life/501052