ในความเป็นจริง การเสียชีวิตของคนหนุ่มสาว เป็นเรื่องธรรมดา


“…ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกประหลาดใจมาก เมื่อผมพูดเรื่องนี้ เขาก็บอกอย่ามาพูดเรื่องนี้กับเขา เขายังแข็งแรงอยู่ แต่ในความเป็นจริง เราก็เห็นคนที่เสียชีวิตตั้งแต่หนุ่มสาวเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้รู้ว่าเราต้องวางแผนชีวิตและวางแผนความตาย เพื่อให้เราตายดี จริง ๆ ควรถูกสอนตั้งแต่ในวัด ในหลักสูตรของการศึกษาที่โรงเรียน คนที่ยังเด็กหรือวัยรุ่นอาจยังไม่เคยมีคนใกล้เสียชีวิต แต่ถ้าคุณมองไปรอบตัว เปิดข่าวดูจะพบว่าเรามีความตายอยู่รอบตัว ข่าวการเสียชีวิตเกิดขึ้นทุกวัน เรื่องความตายจึงไม่ควรถูกนำมาพูดในแง่มุมที่น่ากลัวหรือปิดบังอีกต่อไป เรามักถูกทำให้กลัวผีกันไปเรื่อย ซึ่งความเชื่อแบบนี้ผมว่าควรเปลี่ยนได้แล้ว …เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คุณจะสังเกตได้ว่าคนรอบข้างของคุณมีญาติที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนคนป่วยหนัก คุณภาพชีวิตของเขาทุกด้านจะตกลงทันที เดี๋ยวก็ต้องไปเฝ้าไข้ เดี๋ยวก็ต้องพาคนไข้ไปโรงพยาบาล เครียดจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษา ถ้าสังคมไทยมีองค์ความรู้เรื่องการตายดี หรือย่างน้อยก็มีคนคอยให้คำปรึกษาว่าต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร มีทางเลือกแบบไหน สังคมจะมีความมั่นคงและคนหนุ่มสาวก็วางแผนชีวิตตัวเองได้ เชื่อเถอะว่าเราทุกคนจะได้เจอกับเรื่องแบบนี้และมีอยู่ในทุก ๆ ที่ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตายดี ให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต เราเป็นตัวกลางที่ช่วยเชื่อมโยงกับภาครัฐ เราจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดี ให้กับผู้สนใจ ผู้ดูแล หรือองค์กรต่าง ๆ พยายามหาทุนทำวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เราเป็นต้นแบบของบริษัทที่ไม่มีการแบ่งปันผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น แต่พวกเราจะนำเงินที่ได้ไปทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม …ผมเป็นคนคิดการใหญ่ วันนี้ได้นำเงินทุนที่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ให้มา นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น อีกทั้งยังนำมาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สังคมวางใจกับบริษัทชีวามิตรฯ ว่าเป็นองค์กรที่ให้ความรู้กับเขาในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนตาย และคาดหวังว่า ชีวามิตรฯ จะเติบโตยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง…” ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ บ.ชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม จก.