ในที่สุดแล้วเราพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เข้าใจสัจจธรรม

“ในที่สุดแล้วเราพบว่า คนไข้ส่วนใหญ่เข้าใจสัจจธรรม จริงๆไม่ได้อยากรักษา แต่เขาอยากใช้ชีวิตเต็มที่มีความสุข แล้วก็เลือกที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างสันติ ใช้ชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตเต็มที่อยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมที่เหมือนเดิม ทำสิ่งที่มีความสำคัญ ให้คุณค่ากับเขา ซึ่งไม่จำเป็นพึ่งโรงพยาบาลเลย สามารถอยู่บ้านได้ คนก็จะมาโรงพยาบาลน้อยลง คนที่เขาไม่ได้อยากรักษาก็ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจจะเป็นความต้องการของคนรอบตัว” – ศ.นพ.ดร.อิศรางค์ นุชประยูร – ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวาภิบาล

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7pzWp0l2Xcs&feature=youtu.be