ไม่มีความตายก็ไม่มีการเกิด

“…ไม่มีความตายก็ไม่มีการเกิด ไม่มีใบไม้ร่วงก็ไม่มีใบไม้ผลิ ถ้าไม่รู้จักความตาย ก็ไม่รู้ความหมายของชีวิต…” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ที่มา : https://www.facebook.com/Cheevamitr/photos/a.390677551330824/411227452609167/?type=3&theater