ไม่มียาวิเศษใดที่จะช่วยรักษาทุกโรคภัยให้หายขาดได้

“ไม่มียาวิเศษใดที่จะช่วยรักษาทุกโรคภัยให้หายขาดได้ การดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพราะจะช่วยลดความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจให้กับเขา ตั้งแต่ช่วงแรกที่เริ่มรักษาโรค หรือแม้กระทั่งระหว่างที่เขาอยู่ภายในห้องฉุกเฉิน” รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มา : https://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/1589/