ถ้าทำ living will ไว้แล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน

ถ้าทำ Living Will ไว้แล้ว แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน คุณหมอที่ห้องฉุกเฉินจะใส่เครื่องช่วยหายใจได้หรือไม่ คำตอบคือ “ได้” เพราะเป็นการรักษาทั่วไป การทำตาม Living Will จะใช้เฉพาะตอนวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งตอนที่ร่างกฎหมายการยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยก็ได้ มีการถามว่าการนอนเป็นเจ้าชายนิทรา เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต ใช่หรือไม่ คำตอบคือ “ไม่ใช่” แต่บางคนถ้าต้องนอนอย่างเจ้าชายนิทรา เค้าขออย่ายื้อ ขอไปดีกว่า ก็ต้องเขียนบอกไว้ล่วงหน้าให้ญาติรับรู้ “ย้ำว่าใช้สำหรับ ‘วาระสุดท้าย’ ที่หมายถึงสภาวะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถรักษาให้หายจากโรคดังกล่าวได้” หรือสรุปง่ายๆ ว่า เป็นการปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นเพียงเพื่อยืดการตายโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วยโดยที่ตัวผู้ป่วยเองมีคุณภาพชีวิตย่ำแย่ เช่น นอนไม่รู้สึกตัว มีความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือแม้กระทั่งความทรมานที่เกิดจากการต่อเครื่องมือแพทย์ต่างๆ เข้ากับร่างกาย วิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดความทุกข์ทรมานมากนักและจะทําให้จากไปอย่างสงบก็คือ การดูแลบรรเทาโรคตามอาการ (symptom control) การบรรเทาความเจ็บปวด (relief pain) ตลอดจนการดูแลทางด้านจิตใจ (spiritual healing) ให้แก่ผู้ป่วย รวมถึง (support) ด้านจิตใจญาติของผู้ป่วยด้วย เมื่อเลือกการดูแลแบบ Palliative Care แล้ว ญาติหรือผู้ดูแลต้องเข้าใจสภาวการณ์ที่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต เช่น oความอ่อนเพลีย…เป็นสิ่งที่ควรยอมรับและไม่จำเป็นต้องให้การรักษาใดๆ ระยะนี้ควรให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เต็มที่ oเบื่ออาหาร…ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร ทานน้อยลงหรือไม่อยากทานเลย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะร่างกายจะได้หลั่งสารคีโตนที่มีช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ ผู้ป่วยจะได้รู้สึกสบายขึ้น oดื่มน้ำน้อยลง…ภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยระยะนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทรมานมากขึ้น หากผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำ ริมฝีปากแห้ง จมูกแห้ง ให้หมั่นทาสีผึ้งและทำความสะอาด oไม่รู้สึกตัว…ไม่ควรคิดว่าผู้ป่วยไม่สามารถรับรู้หรือได้ยิน เพราะผู้ป่วยอาจจะรับรู้ได้ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้เท่านั้น oการร้องครวญคราง/ ใบหน้าบิดเบี้ยว…อาจไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดเสมอไป แท้จริงแล้วเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสมอง ซึ่งสามารถให้ยาระงับอาการได้ oการมีเสมหะมาก…ควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูดเสมหะ ได้ผลมากกว่าและลดอาการเจ็บปวด ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการ ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ และที่ปรึกษาศูนย์กฏหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์