การเดินทางที่งดงาม ย่อมเกิดจากการตระเตรียมที่ปราณีต ทีละเล็กทีละน้อย แม้เรายังไม่รู้วันเวลาที่แน่นอนของการเดินทาง แต่อย่างน้อยการได้นั่งลงไตร่ตรอง ทบทวน เรื่อง “ความตาย” ที่ทุกคนย่อมรู้ว่าต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่ง น่าจะดีกว่า รอบคอบกว่ามิใช่หรือ ในวันที่เรายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เราน่าจะได้ทันออกแบบหรือเลือกสรรวาระสุดท้ายของเราได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกสิ่งไหลเรื่อยไปตามชะตากรรม หรือเกิดความขัดแย้งใน กลุ่มคนผู้อยู่ข้างหลัง ชีวามิตร และสสส ชวนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมตัว ในเรื่อง Living will, palliative care, การเตรียมกายใจ, การ ดูแล ผู้ป่วย ระยะ ท้าย, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและบทความจากinfluencer