ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

Share:

รายละเอียดข่าวสาร

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอขอทุนโครงการวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย และประเด็นสุขภาพอื่นๆ 16 หัวข้อ
นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 02-8329268 , 02-8329273 , 02-8329236

จัดโดย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กำหนดการ

สถานที่

เบอร์โทรติดต่อ

เว็บไซต์

https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006

ค่าใช้จ่าย

-

รายละเอียดข่าวสาร

0
0