เครือข่ายด้าน Palliative Care

รวบรวมข้อมูลเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย ซึ่งให้การสนับสนุนการดูแลแบบ Palliative Care

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล

กรุงเทพฯ

02 201 2569, 091 774 5336

โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์บริรักษ์

กรุงเทพฯ

02 419 9679

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศูนย์การุณรักษ์

ขอนแก่น

043 366 656

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ศูนย์ชีวาภิบาล

กรุงเทพฯ

02 256 4358

โรงพยาบาลมหาราชนคร

ศูนย์ประสานงานการดูแลผู้ป่วย

เชียงใหม่ (สวนดอก)

053 934 460

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศูนย์ชีวันตาภิบาล

สงขลา

074 451 096

มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

หออภิบาลคุณภาพชีวิต

ปทุมธานี

02 546 1960-6

วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-

กรุงเทพฯ

084 354 0303

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

กรุงเทพฯ

02 667 1000

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ

วัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

02 310 3000, สายด่วน : 1719

โรงพยาบาลสมิติเวช

ศูนย์มะเร็ง

กรุงเทพฯ

02 022 2222

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย (วัดคำประมง)

การแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง

สกลนคร

081 111 7107, 081 601 6960

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

กรุงเทพฯ

02 838 5555

Chersery home

เฌ้อเซอรี่ โฮม

กรุงเทพฯ

094 426 4439

The Senizens

The Senizens

กรุงเทพฯ

094 426 4439