"กายเสื่อมไปเพราะไม่เที่ยง
แต่ใจมั่นคงได้ รักษาใจด้วยใจ
สร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่สงบงาม"

คุณปวีณา วิริยประไพกิจ

กรรมการและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • ออกแบบภายใน
  • สนับสนุนการปลูกป่าและเลี้ยงผึ้ง

ประวัติการศึกษา:

  • M.A. (วรรณคดีอเมริกัน),  Fulbright Scholar, University of New Hampshire
  • M.B.A. (Management), สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์
  • B.A. (English), First Class Hons, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย