"ทำ เต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส"

พระไพศาล วิสาโล

เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ปรึกษา