สนับสนุนเรา
หนังสือ คู่มือชีวามิตร

หนังสือ คู่มือชีวามิตร : อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข

80 บาท

ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
สนับสนุนเรา
หนังสือ คู่มือชีวามิตร

หนังสือ คู่มือชีวามิตร : อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข

80 บาท

รายละเอียดสินค้า

“คู่มือชีวามิตร : อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) และแนวทางของการดูแลคุณภาพชีวิตให้ “อยู่ดี - ตายดี” ครบถ้วนทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติการแพทย์ มิติจิตใจ มิติสื่อสาร/สังคม มิติกฎหมาย และมิติเศรษฐกิจ ผ่านข้อมูลและคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากไม่เพียงกับผู้ป่วย หรือผู้ดูแลเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป หากต้องการเรียนรู้เพื่อวางแผนชีวิตของตนเอง เนื้อหาภายในเล่มอัดแน่นด้วยความรู้ที่ถูกย่อยให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ถ่ายทอดผ่านภาพประกอบสวยงาม ไล่ลำดับเนื้อหาให้ทำความเข้าใจได้ง่าย
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้า

 • ผู้จัดทำ: บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • ขนาดรูปเล่ม: 14.8 x 21.0 ซม. (ปกอ่อน)
 • จำนวนหน้า: 59 หน้า
 • น้ำหนัก: 89 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: 4 สี ทั้งเล่ม
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา

วิธีการสั่งซื้อ

 • สามารถร่วมสนับสนุนบริจาคได้ 2ช่องทางดังนี้
  ชื่อบัญชี บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  เลขที่บัญชี 021 8 86927 0 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
  หมายเหตุ:ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้เฉพาะบริจาคในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการชีวามิตร
  เลขที่บัญชี 311 1 69641 6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
  หมายเหตุ: ใบเสร็จนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสำหรับออกใบกับภาษี (ถ้ามี) มาทางInbox FacebookหรือLineชีวามิตร
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า