คลิปวิดีโอความรู้

กิจกรรมของชีวามิตร

ABOUT US

ในช่วงปลายของชีวิต บุคคลควรมีทางเลือกวิถีการดูแลชีวิต ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพจวบจนวาระสุดท้าย

เครือข่ายภาคี

ร่วมกับเรา

สมัครสมาชิก

สมัครเป็นสมาชิกกับเรา เพื่อรับข่าวทางอีเมล์ (E-News) ก่อนใคร

สมัครโครงการจิตอาสา

โครงการที่ทําการระดมพลังความคิด ศักยภาพ และทุนทรัพย์จากภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมบุคคลากร ผู้สนใจทําธุรกิจเพื่อสังคมด้านการดูแลผู้สูงวัย