สนับสนุนเรา
หนังสือ คู่มือชีวามิตร

หนังสือ คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

80 บาท

ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
ชีวามิตร
สนับสนุนเรา
หนังสือ คู่มือชีวามิตร

หนังสือ คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย

80 บาท

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้อย่างครบทุกด้านมิติกฎหมาย โดยมีลำดับของเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามได้ด้วยตนเอง และใช้ในการเป็นคู่มือเพื่อวางแผนดูแลชีวิต โดยเฉพาะการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will
เนื้อหาสำคัญเริ่มตั้งแต่ความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง สิทธิผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) หรือ Living Will คืออะไร การุณยฆาต คืออะไร ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Living Will วิธีการทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ในรูปแบบต่าง ๆ วางแผนตายดีในแบบที่ต้องการผ่านการเขียน "สมุดเบาใจ" นอกจากนี้ ยังนำกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคอง ในการนำ Living Will มาใช้ในสถานการณ์จริง ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกับนักกฎหมาย
สุดท้ายเป็นเนื้อหาที่หลายคนให้ความสนใจ คือ การเลือกดูแลแบบประคับประคองและเสียชีวิตที่ “บ้าน” จะมีวิธีการดูแล จัดการความไม่สุขสบายและความเจ็บปวดอย่างไร พร้อมทั้ง Check list ที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน
"คู่มือวิชาชีวิต มิติกฎหมาย" จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกเล่มจากชีวามิตรที่อยากให้คุณมีไว้เป็นตัวช่วยในการดูแลชีวิตของตนเอง และคนที่คุณรัก
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสินค้า

 • ผู้จัดทำ: บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • ขนาดรูปเล่ม: 14.8 x 21.0 ซม. (ปกอ่อน)
 • จำนวนหน้า: 59 หน้า
 • น้ำหนัก: 79 กรัม
 • เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
 • ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา

วิธีการสั่งซื้อ

 • สามารถร่วมสนับสนุนบริจาคได้ 2ช่องทางดังนี้
  ชื่อบัญชี บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  เลขที่บัญชี 021 8 86927 0 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
  หมายเหตุ:ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้เฉพาะบริจาคในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการชีวามิตร
  เลขที่บัญชี 311 1 69641 6ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพาราไดซ์ พาร์ค
  หมายเหตุ: ใบเสร็จนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสำหรับออกใบกับภาษี (ถ้ามี) มาทางInbox FacebookหรือLineชีวามิตร
ติดต่อสั่งซื้อสินค้า